Waterbeheer (commissie)

Deze commisie bestaat uit een bestuursvertegenwoordiger en uit een of meerden leden van de ”EHV”.

Zijn adviseren het bestuur ”EHV” m.b.t viswaterbeheerzaken van “Eigen” viswateren zoals Dommel, Klotputten en stukken van het Wilhelminakanaal.

 

Ook zijn zij vertegenwoordiger in de werkgroep viswaterbeheer Federatie ZuidWest Nederland specifiek voormalige BSAE Wateren.

Middels deze werkgroep adviseren zij het bestuur BSAE en SZWN omtrent de door SZWN van Gem Eindhoven gepachte viswateren.

Onderwerpen die veelvuldig worden behandeld zijn: 

Welke vis kunen we uitzetten.

Hoe is de conditie van vis en wateren.